واسط پرداخت اینترنتی امن

با سرویس واسط می توانید انتقال وجوه و تبادلات مالی خود را در یک محیط ثالث انجام دهید و اطمینان داشته باشید که تا زمان تایید صحت معامله پول شما محفوظ خواهد بود.

 • حل اختلاف

  حل اختلافات احتمالی بین خریدار و فروشنده و با وساطت واسط صورت خواهد گرفت. حق کسی ضایع نخواهد شد.

 • پرداخت وجه

  وجه پرداخت شده توسط خریدار نزد واسط محفوظ است تا زمانی که خریدار اعلام رضایت کند. در صورت عدم رضایت مسترد خواهد شد.

 • ارتباط سه جانبه

  خریدار و فروشنده می توانند با هم در ارتباط باشند. در صورت لزوم پشتیبانی واسط نیز وارد این گفتگوها خواهد شد.

 • تعریف معامله

  ابتدا معامله را در واسط ایجاد کنید. طرف های معامله را مشخص کرده و جزئیات آن را بنویسید.

چرا واسط واسط معامله باشد؟

واسط امکانات کامل برای مدیریت امور مالی یک معامله را فراهم می کند. انتقال وجوه را می توانید در نهایت آسودگی خاطر انجام دهید.

طرز کار واسط به این صورت است که طرفین معامله ابتدا برروی ویژگی ها، جزئیات و مفاد معامله توافق می کنند. سپس خریدار وجه معامله را نزد واسط پرداخت می کند. در نهایت در صورت رضایت خریدار وجه به فروشنده پرداخت می شود و در صورت عدم رضایت وجه به خریدار پرداخت می شود. در صورت وجود اختلاف بین طرفین معامله واسط قضاوت خواهد کرد.

img
+4000

کاربر

+2000

معامله موفق

بلاگ واسط