chevron_left قوانین حل اختلاف

در این بخش قوانین حل اختلاف واسط تشریح شده است.


ماده 1- خدمات واسط به دو گروه خریدار و فروشنده ارائه می گردد.

ماده 2- اعتراض نسبت به صحت بیع صرفا از جانب خریدار پذیرفته میشود. با اعتراض وی تا مشخص شدن تکلیف صحت بیع ثمن نیز ضبط میشود.

ماده 3- رسالت واسط در موارد اختلاف در صحت بیع صرفا ضبط ثمن بیع تا مشخص شدن تکلیف بیع، ارائه اعمال پیشین متعاملین در سامانه و ثبت جزئیات و مکاتبات افراد در این سامانه می باشد.

ماده 4- واسط هیچ گونه تضمینی نسبت به حل اختلاف و داوری در بین متعاملین و کاربران این سامانه ندارد.

ماده 5- واسط ثمن معامله را تا مشخص شدن وضعیت اختلاف نزد خود ضبط میکند. حل اختلاف از طرق زیر ممکن است:
الف- توافق فی مابین متعاملین حاصل شود.
ب- واسط
ج- رسیدگی به اختلاف توسط مراجع ذی صلاح
ترتیب رسیدگی به اختلاف فی مابین متعاملین از لحاظ مرجع نیز در بالا درج شده است.

ماده 6- با صدور رای و حل اختلاف ازطریق هرکدام از شیوه های معین شده در این قانون چنانچە منتج از صدور رای، خریدار وجه خود را دریافت دارد و یا فروشنده کالا یا خدمت خود را باز پس گیرد تسلیم وجه نقد خریدار منوط به اذعان فروشنده نسبت به سلامت مبیع خواهد بود.

ماده 7- کلیه قوانین مقرر شده متوجه معاملات مشروع و قانونی میباشد.

ماده 8- سامانه در لغو و تعلیق معاملات غیرقانونی و نامشروع اختیار تام دارد.

ماده 9- با صدور رای نهایی از مرجع قضایی طرفین مکلف به انجام آن میباشند. عدم اجرای آن از طرف معترض حمل بر رضایت وی از معامله میباشد مگر در موارد فورس ماژور و خارج از اراده افراد.

ماده 10- فروشنده موظف به تحویل مبیع یا خدمات ارائه شده در محل مقرر میباشد.

ماده 11- در صورت ارسال کالا از طرف فروشنده به محل معین و عدم تحویل آن توسط خریدار در مکان معین هیچ مسئولیتی متوجه فروشنده نخواهد بود.

ماده 12- اثبات ادعای هر کدام از طرفین نسبت به مخدوش بودن در هر مرحله از معامله بر عهده خود آنها میباشد.

ماده 13- با اعلام رضایت خریدار از صحت مبیع وی حق هرگونه اعتراض را از خود سلب خواهد کرد.

ماده 14- با اقدام فروشنده نسبت به ثبت تکمیل معامله و در صورت عدم اعتراض در مدت مقرر از جانب خریدار بیع صحیح تلقی میشود.

ماده 15- در صورت ثبت شکایت یا ارسال پیام یا صدور رای، واسط از طریق ایمیل طرفین معامله را مطلع می کند.

ماده 16- در صورتی که رای صادر شده شامل پس دادن کالا به فروشنده و ثمن معامله به خریدار باشد و فروشنده ادعا کند که کالا توسط خریدار معیوب شده است لازم است مدارک و مستندات خود را نیز ارائه دهد. بدیهی است در این حالت نیز معامله معلق خواهد ماند. در صورتی که خریدار از ارجاع کالا امتناع کند ثمن معامله به حساب فروشنده واریز می شود.

ماده 17- در صورتی که طرفین در مورد نحوه ارجاع کالا به توافق نرسند رای مرجع معتبر لازم الاجراست.

ماده 18- فروشنده و خریدار می توانند پیش از پرداخت وجه توسط خریدار، معامله را به صورت سیستمی فسخ کنند.پس از پرداخت و پیش از ارسال توسط فروشنده نیز امکان فسخ با توافق طرفین توسط واسط وجود دارد.

ماده 19- در صورتی که فروشنده پس از فسخ معامله اقدام به ارسال کالا یا خدمات کند خود وی مسئول است.

اگر سوالی دارید از طریق بخش ارتباط با ما مطرح کنید. پاسخگویی به شما باعث خوشحالی ماست.