chevron_left حریم خصوصی

در این بخش قوانین مربوط به حریم خصوصی در واسط تشریح شده است.


ماده 1- این سامانه امین اطلاعاتی است که توسط کاربران جهت استفاده از خدمات این سایت مرقوم گردیده است و این اطلاعات عمدا در اختیار شخص ثالث قرار نخواهد گرفت. کاربران یک معامله مستثنا بوده و اطلاعات یکدیگر را مشاهده می کنند.

ماده 2- در صورت هرگونه تجاوز و سرقت اطلاعات از این سایت، سامانه تنها در صورتی مسئول است کە از حداکثر توانایی خود جهت جلوگیری از این زیان استفاده نکرده باشد.

ماده 3- موارد استفاده از اطلاعات افراد مطابق با مفاد توافق نامه میباشد.

ماده 4- استفاده از کوکی ها تنها در راستای تسهیل ارائه خدمات به کاربران و جلب رضایت ایشان میباشد.

ماده 5- در صورتی که عضو سایت نشوید و فقط به عنوان مهمان از آن استفاده کنید فقط اطلاعاتی شامل گزارشات صفحات بازدید شده جمع آوری می شود.

ماده 6- هیچ کاربری مجاز نیست کلمه عبور خود یا دیگران در واسط را عمدا یا سهوا افشا کنید. در غیر این صورت مسئول خواهد بود.

اگر سوالی دارید از طریق بخش ارتباط با ما مطرح کنید. پاسخگویی به شما باعث خوشحالی ماست.